Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sukhothai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pg1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือดับและอุปกรณ์ดับไฟป่าฯ โครงการพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ภายใต้อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือดับและอุปกรณ์ดับไฟป่าฯ โครงการพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ภายใต้อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือดับและอุปกรณ์ดับไฟป่าฯ โครงการพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ภายใต้อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ส.ค. 64