Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sukhothai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pg1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ดูทั้งหมด
กิจกรรม KICK OFF โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม KICK OFF โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม หมู่ที่ 7 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ มีการทำกิจกรรมเก็บขนเชื้อเพลิง (ใบไม้) มาใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดิน การสาธิตขึ้นรูปภาชนะ จากวัสดุธรรมชาติการสาธิตเครื่องบีบอัดใบไม้เป็นก้อน พร้อมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษวัชพืช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100คน ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้เกียรติตั้งชื่อลูกเลียงผา ที่พบจากการตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเข้าราม ว่า " เจ้าขุนไกร "

16 มี.ค. 64

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้โดยชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ภายใต้อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้โดยชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ภายใต้อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้โดยชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ภายใต้อำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พ.ค. 64