Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Sukhothai Provincial office of Natural Resource and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pg1

ติดตามปัญหาช้างเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ติดตามปัญหาช้างเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ปางช้างแม่สิน ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามปัญหาช้างเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แกลเลอรี่