Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sukhothai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pg1

ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอก

ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอก
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
- เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ ตำบลไกรนอก ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม และตำบลกง ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น
- และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป