Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sukhothai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pg1

ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหา และเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหา และเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหา และเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ

ประรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง