Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sukhothai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pc4

เอกสารเผยเเพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 ธ.ค. 61

ประชาสัมพันธ์ชุมชนปลอดขยะ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 4.82 Mb ดาวน์โหลด: 4640 ครั้ง
13 ธ.ค. 61

ประชาสัมพันธ์โรงเรียรปลอดขยะ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 3.53 Mb ดาวน์โหลด: 4640 ครั้ง
21 ก.พ. 61

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาชี้แจงและส่งเสริมการนำเกณฑ์ชี้วัดไปใช้ในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด

21 ก.พ. 61

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาชี้แจงและส่งเสริมการนำเกณฑ์ชี้วัดไปใช้ในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด

1 ก.พ. 61

สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่เเละบุคลากร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

4 ก.ย. 60

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 4640 ครั้ง
4 ก.ย. 60

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4 ก.ย. 60

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2